Thủ tướng: Nông nghiệp của chúng ta không chỉ đủ ăn, có thể làm giàu được
Thủ tướng: Nông nghiệp của chúng ta không chỉ đủ ăn, có thể làm giàu được
“Nhiều người, đặc biệt là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đều nói là nông nghiệp của chúng ta không chỉ đủ ăn, có thể làm giàu được. Đó chính là cơ hội, niềm tin mới của chúng ta để phát triển mạnh mẽ một số sản phẩm, đặc sản thế mạnh rất đa dạng ở từng địa phương”
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP
Ngành nông nghiệp phải tổ chức lại sản xuất có hiệu quả hơn
Hậu dịch tả lợn châu Phi, các tỉnh tăng tốc tái đàn
An Giang hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững
Sản xuất trồng trọt chuyển biến tích cực
Trồng bắp theo VietGAP gắn bao tiêu sản phẩm