Vựa rau an toàn Đặng Xá
Vựa rau an toàn Đặng Xá
Do tuân thủ quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, các loại rau luôn có đầu ra ổn định, giá trị thu nhập trung bình trên 1ha canh tác đạt gần 1 tỷ đồng, lợi nhuận 500 - 600 triệu đồng.
Lan tỏa mô hình vỗ béo bò thịt
Trồng nấm sạch
Rau sạch vùng cao
Sầu riêng rụng quả non hàng loạt
Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ rừng
Anh sẽ tiếp tục chấp nhận giấy C/C theo mẫu của EU với thủy sản Việt Nam