Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/9)
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/9)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại. Sâu đục thân 2 chấm non gây bông bạc trên trà lúa trỗ sau 5/9.
Bạc Liêu hướng tới thủ phủ tôm công nghệ cao
Hưng Yên ứng dụng hệ thống OTAS vào quản lý, cấp chứng nhận mã số vùng trồng
Hải Phòng tăng tốc phát triển thủy sản
Đột phá trong thâm canh cây lúa
Liên kết sản xuất dưa lưới trong nhà màng gắn với du lịch trải nghiệm
Xuất khẩu thủy sản 2019 sẽ đạt xấp xỉ 9 tỷ USD